Zachęcamy do zapoznania się:

Lista kandydatów przyjętych  do przedszkola i I klasy szkoły podstawowej 2021/22