Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach ogłasza nabór uzupełniający do klasy I na rok szkolny 2021/2022. Wnioski należy składać do dnia 09.08.2021r.
(wniosek poniżej)

ZAŁĄCZNIK 4 (Wniosek SP)