Poniżej przedstawiamy listę kandydatów przyjętych do przedszkola w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

lista kandydatów przyjętych