Kontakt z nami

SZKOŁA PODSTAWOWA | PRZEDSZKOLE

  • Zespół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
    ul. Jesionowa 6, 83-130 Rajkowy

  • Dyrektor: Ewa Łopińska

  • Wicedyrektor: Danuta Szramke
  • Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku
    w godzinach 700 do 1500