Rada Rodiców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ZKIW W RAJKOWACH

  1. Przewodnicząca – p. Malwina Król
  2. Z-ca przewodniczącego – p. Piotr Lewandowski
  3. Sekretarz – p. Katarzyna Fierka
  4. Skarbnik – p. Adam Kulpiński
  5. Członek – p. Elżbieta Ortmann
  6. Członek – p. Wioleta Cyperska