Rada Rodiców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ZKIW W RAJKOWACH

  1. Przewodniczący – p. Malwina Król
  2. Z-ca przewodniczącego – p. Adam Kulpiński
  3. Sekretarz – p. Katarzyna Fierka
  4. Skarbnik – p. Agnieszka Kleinschmidt