Pracownicy ZKiW

GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

DYREKTOR

mgr Ewa Brzóska

WICEDYREKTOR

mgr Danuta Szramke

Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot
mgr Balicka Beata Wychowanie przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne
mgr Brzóska Ewa Język polski
mgr Czaplewska Dorota
mgr Górska Barbara Edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, zajęcia rewalidacyjne
mgr Hinz Jacek Historia,  wychowanie fizyczne,
wiedza o społeczeństwie, geografia,
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Jasińska Karolina Język angielski, fizyka
mgr Kurek-Konowrocka Joanna Język angielski
mgr Landowska Aleksandra Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
mgr Landowska Izabela Biologia, chemia, przyroda, zajęcia rewalidacyjne
mgr Ks. Roschek Michał Religia
mgr Pokropska Małgorzata Język niemiecki, wychowanie fizyczne,
mgr Pruszyńska Anita Język polski
mgr Sarnowski Mateusz Matematyka
mgr Sikora Maria Muzyka, plastyka,  świetlica
Skrzypczak Mirosława Religia, informatyka, technika, świetlica
mgr Szramke Danuta Wychowanie przedszkolne
mgr Śmiełowska Jolanta Logopeda
mgr Świtała Irena Wychowanie przedszkolne
mgr Wielgosz Kornelia Wychowanie przedszkolne, religia
mgr Wiórek Lucyna Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna
mgr Zielińska Darosława Pedagog, terapia pedagogiczna
mgr Zimna-Koszczyńska Małgorzata Doradca zawodowy
Nazwisko i imię pracownika Pełniona funkcja
Brzoskowska Mirosława Główna księgowa
Fasiczka Justyna Pomoc kuchenna
Hinz Katarzyna Sekretarz szkoły / pomoc nauczyciela
Laskowska Aleksandra Woźna
Małodziński Ryszard Konserwator
Nowicka Mirosława Woźna
Ortmann Elżbieta Pomoc nauczyciela
Puczyńska Jolanta Kucharka
Spadik Grażyna Woźna
Tomaszewska Joanna Kierownik gospodarczy / intendent