Pracownicy ZKiW

GRONO PEDAGOGICZNE ORAZ ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

DYREKTOR

mgr Ewa Łopińska

WICEDYREKTOR

mgr Danuta Szramke