Wolontariat

WSPARCIE I POMOC

Wolontariat

Nasz Szkolny Wolontariat został założony oficjalnie 1 października 2017r. przez p. M. Pokropską, p. A. Pruszyńską, p. K. Jasińską, A. Landowską oraz p. M. Sarnowskiego. Współczesny świat jest czasem ciągłych zmian. Bycie wolontariuszem do tych zmian przygotowuje. Angażując się w wolontariat młodzi ludzie zdobywają cenne doświadczenie, również to zawodowe. Każdy wolontariusz pracuje dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że angażując się w pomaganie innym nie otrzymuje się nic w zamian. Wolontariusze otrzymują: satysfakcję, poczucie sensu, podwyższają swoją samoocenę, uczą się nowych rzeczy.

Wolontariat Szkolny organizuje różnego rodzaju akcje charytatywne, zbiórki oraz bierze udział w licznych projektach na rzecz potrzebujących. Od 2017r. należy również do Klubu Szkół UNICEF. Do największych akcji należą: „Pomóż Dzieciom w Syrii Przetrwać Zimę”, „Uratuj Dziecko w Afryce”, „Wszystkie Kolory Świata”, „ZAwody dla Afryki”czy „Rynki przedświąteczne”.

W tym roku jedna z naszych wolontariuszek, Emilia Massowa otrzymała statuetkę „Wolontariusza Roku”, natomiast Wolontariat po roku działalności dostał nominację do nagrody „Wolontariat Roku”.