Pani Ola Landowska jest nauczycielem w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach. Od wielu lat współprowadzi nasz Wolontariat Szkolny. Pomogła już wielu osobom. Teraz sama potrzebuje pomocy.
U pani Oli wykryto guza jelita, narastającego poprzez ogniska endometriozy. Koszt operacji wynosi 60 000zł.
Prosimy o wsparcie oraz udostępnianie zbiórki.