Poniżej przedstawiamy listy przyjętych:

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola

Lista kandydatów przyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej