Poniżej przedstawiamy listę.

lista kandydatów przyjętych do przedszkola